PROGRAM.

Tema för konferens är Steg för livet – ny kunskap, effektivare samarbete för att förebygga självmord, programmet kommer att uppdateras kontinuerligt.

POSTERS.

Posterutställning kommer finnas på konferensen, mer information under fliken Utställare!