Vinnare av postertävling 2017

”Tid och omvårdnad- den psykiatriska sjukskötaren i jourarbete”

Här kan du se den vinnande postern!

En poster sammanställd av Camilla Pitkänen och inlämnad av Eva-Lisa Nabb från Vasa Centralsjukhus i Finland blev utsedd till bästa poster och prisades under konferensens bankettmiddag.

Postern beskriver hur den jourarbetande psykiatriska sjuksköterskan på Vasa Centralsjukhus arbetar enligt lågtröskelprincipen, är tillgänglig dygnet runt på mobil och ger möjlighet till besök

Här är några punkter som lyfts fram på postern:

  • Patienterna får adekvat hjälp och stöd i tid utan ”tunga” psykiatriska metoder.
  • Sjukskötare svarar i telefon dygnet runt
  • De psykiatriska tjänsterna har blivit mera lättillgängliga och patienterna kan erbjudas snabb, professionell och kvalitativ hjälp, vilket också har minskat användningen av avledningsvård.
  • Positiv feedback har erhållits från andra aktörer, samarbetspartners och patienter.

Patienten får tillräckligt med hjälp och stöd i ett tidigt skede

Vården kan tryggas i öppna vården och minska användning av sluten vård

Vården har fått positiv respons av patienter, anhöriga och samarbetspartners.

Årets vinnande bidrag i
postertävlingen.