Utställare.

Suicidprevention i dynamisk utveckling .

Svensk suicidprevention sjuder av aktivitet. Kommuner och regioner antar noll-visioner, egna program och prövar olika preventiva metoder. Allt fler engageras i verksamhetens arbete. Suicidprevention blir en angelägenhet för alla och detta nya läge kräver också ett nytt förhållningssätt.

Den nationella konferensen år 2017 arrangeras av Suicidprevention i Väst (SPIV), tillsammans med Västra Götalandsregionen, Göteborgs stad, Folkhälsomyndigheten och Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP), i samverkan med Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd (SPES), MiND och Suicide Zero.

Denna gång är temat: Steg för livet – ny kunskap och effektivare samarbete för att förebygga självmord.

Visa upp ert arbete och stöd konferensen. Vi ber er att visa upp ert engagemang och er verksamhet inom suicidpreventionen till glädje och nytta för alla konferensdeltagare och samtidigt göra det ekonomiskt möjligt att genomföra detta evenemang.

Väkommen!