Steg för livet.

Kampanjen Steg för livet riktar sig till allmänheten med syfte att sprida kunskap om hur självmord kan förebyggas. Förhoppningen är att vi – du, jag och människor i vår omgivning – ska få redskap för att våga närma oss människor som mår dåligt. Att vi ska hjälpas åt att sprida kunskapen om hur vi kan hjälpa en människa som funderar på att avsluta sitt liv. Klicka på loggan nedan för att se filmen och för att lära dig de 4 stegen.

SP Konferns