Nyheter.

Filmer från konferensen

Samtal om existentiell hälsa

Moderator: Birgitta Westlin, präst i Svenska kyrkan.
Medverkande: Cecilia Melder, religionspsykolog.
Zana Muhammad, social resursförvaltning Göteborgs stad,
Ullakarin Nyberg, psykiater och suicidforskare,
Jan Beskow, psykiater och suicidforskare.

Varför är självmord vanligare bland män trots att depression och suicidförsök är vanligare bland kvinnor?

Medverkande:Wolfgang Rutz, Professor of Social psychiatry and Public Mental Health, University of Coburg/Germany
Jan Beskow, psykiater och suicidforskare.

Alkohol som riskfaktor för suicid ur ett behandlings – och befolkningsperspektiv.

Moderator: Lennart Rådenmark, Länsstyrelsen, Västra Götaland.

Medverkande: Bo Söderpalm, professor och överläkare vid Beroendekliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Margda Waern, professor, överläkare i allmän psykiatri, Göteborgs universitet, Pi Högberg och Eija Airaksinen, Folkhälsomyndigheten.

Resolution

Antagen vid den 11:e nationella konferensen om suicidprevention i Göteborg, 12-13 september 2017 för att sändas till Sveriges regering och riksdag.

Låt suicidpreventionen leva! Ge ett rimligt anslag till dess utveckling
För två veckor sedan stod Sveriges finansminister Magdalena Andersson på Harpsunds trappa. Hon gladde sig åt att det går så bra för Sverige:
”Vi har nu ett reformutrymme på 40 miljarder”, tillade hon.
Bra! Tänker vi. Tänk då på:
De 1.500 som dör i självmord varje år, 30 liv i veckan, 4 varje dag.
Att vi nu har effektiva väl prövade metoder att hjälpa dem och deras närstående.
Att anslaget på 40 miljoner i december 2016 var en bra början.
Öka det kraftigt, så det kommer i paritet med behoven!

*
Över 900 personer som arbetar professionellt och/eller ideellt med suicidprevention har nu under två dagar tagit del av nya synsätt och nya metoder. Vi vädjar till er:
Ta vara på suicidala personers och närståendes/efterlevandes egna erfarenheter.
Öka suicidforskningen, inte minst samarbetet mellan hjärnforskning och suicidprevention.
Öka samordningen av suicidpreventionen i Sverige.
Öka anslagen så att de motsvarar behoven.

Vi inbjuder er härmed att också delta i nästa suicidpreventiva konferens, som
äger rum i Norrköping hösten 2019.

På uppdrag av konferensdeltagarna som enhälligt antagit denna resolution.
Göteborg den 14 september 2017

Jan Beskow
Professor, suicidforskare

Else-Marie Törnberg

Verksamhetschef för Suicidprevention i Väst

Sonny Wåhlstedt
Ordförande i SPES, Riksförbundet för suicidprevention
och Efterlevandes Stöd

Alfred Skogberg

Generalsekreterare i Suicide Zero