Lär dig att våga fråga och rädda liv

År 2008 antog riksdagen en nollvision, ingen skulle hamna i en så utsatt situation att självmord tycktes vara den enda utvägen. Nio strategier togs fram och delades ut till olika myndigheter. Dessa skulle med befintlig budget arbeta för att förebygga självmord. Men strategierna var tämligen abstrakta. Inga pengar anslogs. Ingen samordnare tillsattes för att följa upp. Och åren gick. Nu håller däremot något på att hända. Fler och fler inser att utbildning är en viktig nyckel till att minska självmorden.

Suicide Zero har sedan vi bildades 2013 påverkat politiker över hela landet. För självmord och självmordsförsök är självklart inte en angelägenhet för enbart Stockholms län. Politiker är en av våra huvudmålgrupper men även journalister, vård- och skolpersonal samt allmänheten.

Ska självmorden minska måste varje län och varje kommun ha en plan med delmål för hur tragedierna ska minska lokalt. Glädjande nog lyssnar många. Fler och fler län och kommuner antar handlingsplaner efter våra besök. Pengar satsas. Samordnare utses och träffas regelbundet. Genom att arbeta förebyggande, lära fler att känna igen varningstecken på psykisk ohälsa och då snabbt sätta in adekvat hjälp som följs upp, då kan vi också bidra till att förebygga den yttersta konsekvensen av psykisk ohälsa.

Utbildning är därför av största vikt. Det finns flera utbildningar som är värda att uppmärksamma. Bland annat Första hjälpen till psykisk ohälsa, YAM – Youth Aware of Mental Health, samt vår egen utbildning Våga Fråga. Våga Fråga lär på två timmar ut hur man kan känna igen varningstecken på psykisk ohälsa. Genom rollspel får man öva på att ta kontakt och samtala med någon som går igenom en tuffare period. Utvärderingar visar att deltagarna går från tämligen okunniga till trygga i att som medmänniskor kunna göra en kanske avgörande insats för att stötta någon som har det tufft. Egentligen är det enklare än många tror: När någon går igenom en större livsomställning som skilsmässa, drabbas av en närståendes dödsfall, får en sjukdomsdiagnos, förlorar jobbet, blir pensionär med mera, då kan det vara begynnelsen på psykisk ohälsa. Vi som medmänniskor har då en viktig uppgift. När vi vet att en granne, kollega eller vän går igenom en sådan livsomställning kan vi kontakta denne. Vi kan berätta det vi uppfattat och föreslå en promenad för att prata om det som hänt.

Något så enkelt kan få ångest att minska. Och när ångest minskar förebyggs psykisk ohälsa. Men rädslan för att göra fel är stor. Och vi gör ofta hellre inget än riskerar att göra fel. Och därför behöver fler öva sig i att göra rätt.

Under den suicidpreventiva konferensen den 12-13 september kommer vi att finnas på plats för att svara på frågor om bland annat vår Våga Fråga-utbildning. Vill du redan nu läsa på kan du kika här.

Väl mött i Göteborg!

/Alfred Skogberg – generalsekreterare Suicide Zero

Alfred Skogberg är
generalsekreterare för
Suicide Zero.