Förlåt. Jag orkar inte längre

Dröj, stanna till här en stund

Jag lever, jag andas. Runt omkring mig ligger Sverige. Fyra människor kommer denna dag att ta sina liv. Orkar inte mer.

Samtidigt håller Sverige på att vakna runt omkring mig. Människor börjar tycka att 1.500 döda varje år, trettio varje vecka, fyra varje dag, faktiskt är en aning för mycket, ja, alldeles för mycket. Alla dessa som (snart) inte orkar längre.

Snart sagt varje svensk har en nära anhörig eller bekant som dött i självmord, oftast män. Snart sagt varje svensk känner en familj där en kvinna sätter skräck i alla genom sin dödslängtan. Hon vill så gärna leva men orkar snart inte mer.

Människor vaknar. Människor säger: Detta får inte fortgå!

*

För första gången på 2.000 år kan vi tala öppet med varandra, tala om den djupt förankrade hemligheten att vårt moderna, fina, globala, moraliskt, tekniskt högstående, men ack så ensamma Sverige, som vi är så stolta över, insikten att detta Sverige hela tiden producerar lidande, mängder av lidande, i vissa lägen så svårt att många inte orkar bära det. Längtan bort överväldigar dem, ibland under minst så många minuter som det tar att ta sitt liv.

För första gången börjar en hel nation fatta vad det handlar om, börjar fråga efter meningen i brevet:  Förlåt. Jag orkar inte längre!

Denna insikt lyser som en ljusstråle genom våra liv. För första gången vågar vi se verkligheten sådan den är. Förstå dödens lockelse, förstå våra egna liv, förstå vad vi måste göra.

Nu är den radikala förändringens stund!

*

Vi samlas i Göteborg den 12 och 13 september i höst. Jag hoppas du är med.

Låt det bli en mäktig manifestation: Vi accepterar inte längre denna stora mängd av döda runt omkring oss. Vi vill med alla tänkbara medel begränsa döden, begränsa lidandet.

På konferensen samordnar vi alla goda krafter, alla skilda professioner, alla som arbetar ideellt, samlar dem till en enig front, en väl integrerad och enig suicidprevention. Där kan du möta många som själv plågats av suicidalitet och nu är beredda att berätta – för att lära oss andra så vi tillsammans kan åstadkomma genomgripande förändringar! På lång sikt. Ett steg i sänder. Steg för livet!

Kom du också! Lär dig! Låt dig växa! Våga se!

www.spkonferens2017.se

Jan Beskow

Veckans bloggare:

Namn: Jan Beskow

Ålder: 86 år

Yrke: Psykiater, socialmedicinare och suicidforskare sedan över femtio år.

spkonferens2017