Berättelsen berättar

Jag ser in i Ullakarins Nybergs vackra ansikte. Totalt engagerad, fullständigt levande. Tydligt ser jag hudens struktur. Tydligt ser jag hur ögonblicken far över ansiktet, ser budskapets ständiga skiftningar. Ögonen och mimiken, som sänder bekräftande, validerande, budskap till Maria, kvinnan framför henne. Jag ser allt detta i storbild, utbildningsfilmen som återger deras samtal, producerad av Suicidprevention i Väst.
Maria har ont i magen, så ont att hon inte kan sova. Det gör att hon inte orkar arbeta och inte träffa vänner. Kanske får hon inte heller vikariatet förlängt, arbetet som betyder så mycket. Fast lönen är så låg och hon måste byta till billigare bostad. ”Det är väl inget att bry sig om”, tänker Maria. ”Sådana problem har väl alla”.
*
På knappt 20 minuter för psykiatern Ullakarin Maria ut ur ensamhet, förvirring och hjälplöshet. Hon för in henne i intimzonens trygghet, så att just den av alla hennes berättelser, som är viktigast just nu kan få komma fram i sammanbrottets ögonblick. Den som gör det tydligt att hon inte orkar längre, att hon lever farligt nära döden.
Insikten överraskar Maria, insikten att hon ska dö, att hon samlar tabletter, att hon planerar. Efteråt är hon tacksam för att hon åter vågade lita på en öppen relation till en förstående medmänniska, så att skalet, fängelset briserade. Ullakarin för henne fram till en ny vuxenanknytning. Den bryter hennes ensamhet. Den bryter upplevelsen att ingen hjälp finns att få.
*
En suicidriskbedömning är inte bara en bedömning, tänker jag. Ullakarin ger en ny innebörd åt begreppet terapeutisk relation. Inte bara något som byggs långsamt under många samtal utan en förmåga att just i detta nu göra det som måste göras. Att stilla men bestämt tränga genom skalet hos en skör medmänniska, som plågas med självkänslan i bottenläge och därmed vända på hela situationen är en konst som är fullt möjlig att lära sig.
Jag tänker med glädje på alla dem som på den suicidpreventiva konferensen i september har möjlighet att möta många erfarna medmänniskor som vågar berättar om sin suicidalitet. Men också träffa Ullakarin och många andra. Du kommer att resa hem bättre rustad för livräddande möten. Med mer kunskaper i ”Konsten att rädda liv” men också i ”konsten att rädda ditt liv.”
Så gå in på programmet.  Anmäl dig till konferensen, gå på Ullakarins seminarier!

Jan Beskow är psykiater, socialmedicinare och suicidforskare sedan över 50 år.