30 liv i veckan

Idag blir självmord en snackis.

Tiden är mogen. Dokumentärserien 30 liv i veckan sänds i SVT1 under en heltimme tre torsdagar med start idag den 20 april! Förbered dig på den!

Det har man gjort på SVT. Ett tjugotal personer kan snart få ett självmordshot eller kluriga frågor om självmordstankar direkt i örat eller i kommentarsfältet på Facebook. Nu, onsdag den 29 mars, sitter de i en liten lokal med biosittning i TV-huset på Oxenstiernsgatan 34 i Stockholm, några kvarter från Berwaldhallen. Redan titlarna  (programbeställare, ansvarig utgivare, producent, projektledare SVT, projektledare Titan, produktionsbolaget som gjort serien, kommunikationsansvariga, presschef, etikexpert),  vittnar om en stor organisations omsorger. De som skapat filmerna har gjort många förberedande djupintervjuer för att kolla var de som anmält sig nu står i sin förståelse av det som hänt, hur de mår, att de har närståendes stöd. Nu har man hittat en form som gör att en länge närd önskan, motarbetad av en lika stor tveksamhet, äntligen kan förlösas i ett projekt om självmord.

Berör och upprör. Anne Lundberg, känd från många TV-program, och Sofia Helin, känd från Bron, har intervjuat efterlevande och överlevare. Mest män eftersom de svarar för 70 procent av alla självmord. Anne Lundbergs far och farfar har tagit sina liv, varefter familjen inträdde i den stora tystnaden. Det slukar mycket energi att vara tyst.  Sofia Helins farmor gjorde återkommande självmordsförsök och Sofia har själv lidit av depressioner sedan hon var yngre. Hon har mött en annan sorts tystnad men också fått god hjälp.  Hade jag inte levt i denna tid, när det finns både mediciner och samtalsterapi, hade jag kanske inte levat nu, säger hon.

Anne och Sofie reagerar och beskriver det som går djupt, det som berör, upprör, gör ont.  Vrider och vänder på alla frågor som uppstår. På så sätt tar de den första stöten, de blir en förtrupp till oss tittare, hjälper oss att inte stanna i känslomässiga låsningar. Det gör att vi på ett mer nyanserat sätt kan ta till oss det serien har att lära oss.

Främst förstås det viktiga budskapet: I tystnaden växer och deformeras verkligheten. När de negativa fantasierna om egen oduglighet upprepas i tystnaden blir de till sanningar. Glöm därför aldrig att fråga! Och träna dig så du kan stanna kvar och lyssna. Bekräfta människors känslor och tankar utan att komma med snabba lösningsförslag. Ge hopp! Det finns en stor längtan att få svar på sina frågor, att lära sig mer om självmord, om hur det kan undvikas och om vägen till ett fortsatt, bättre liv. Se till att du blir en av dem som kan ge de rätta svaren.

Beskriv inte självmordet, visa inte självmordsmetoder i bild! Hela filmprojektet genomsyras av en vilja att noga överväga etiken och dess konsekvenser. Hit hör rätten att när som helst avbryta deltagandet – en risk, som SVT tar. Alla, även Anne och Sofia, omfattas av dessa omsorger, eftersom de också bidrar med personliga berättelser.

Man följer WHO:s etiska regler om självmord. Hit hör att inte beskriva själva den dödande handlingen och inte i bild visa hur det gick till. Bilder triggar mer än ord. Dessutom är det så att i en berättelse slukar beskrivningar av självmordet allt intresse och all energi. Den viktiga frågan, den suicidala personens lidande fram till den slutliga handlingen glöms bort, hinns inte med. I stället ska man ge saklig information, hopp och ange möjligheter till fortsatt hjälp.

Se dokumentären! Många av er som läser detta vet redan en hel del om självmord och om lidandet före och efter en sådan handling.  30 liv i veckan ger er möjlighet att också uppleva det känslomässigt på ett vardagsplan och bli beredda att handla.  Det är förutsättningen för att ni ska kunna lindra lidande och kanske rädda liv, kunna prata på rätt sätt om självmord. Samma situation som TV-personalen nu står i inför den väntade anstormningen.

Se den helst tillsammans med familj och vänner, så ni kan vrida och vända på det som går djupt in. Här har ju Anne och Sofia så fint förberett marken.

Googla också på Steg för livet film för att själv lära dig prata med den som plågas av självmordstankar!

Och så förstås: Alla som professionellt eller ideellt möter personer med självmordsproblem kan fördjupa sina kunskaper under höstens stora nationella konferens, www.spkonferens2017.se

Läs också Karin Thunbergs utmärkta intervju med Sofia Helin i Sv.D söndag 16 april, Kulturbilagan.

Veckans bloggare:

Namn: Jan Beskow

Ålder: 86 år

Yrke: Psykiater, socialmedicinare och suicidforskare sedan över femtio år.